• Email: fanny.gbs@gbstape.com
 • Kapton lentasy-2
  3M lentalar-1
  Aýlanýan örtük

  Biz hakda

  Aýratynlyklary:

  1. Kesilen bölek böleklerini we materiallaryny takyk üpjün etmek;

  2. Dürli pudaklar üçin müşderi üçin ýelimleýji çözgüt hödürlemek;

  3. Ölüp bilýän materiallaryň diapazonyny we çylşyrymlylygyny giňeltmek.

  Göwrümi:

  Örtük, takyk süýşmek, laminasiýa, öl kesmek, synag laboratoriýasy.

  Arza:

  Sarp ediji elektronikasy, LED, awtoulag, lukmançylyk senagaty, howa, kosmos, gurluşyk, täzelenýän energiýa, enjamlar we ýaşaýyş jaýy, sungat we güýmenje, dokma we ýüz tutma we ş.m.

  Kesmek üçin programma

  Productshli önümler

  20 ýyldan gowrak

  ÖLÜM KESELI EKSPERT

  Örtük, laminasiýa, yza süýşürmek, garaşýanlaryňyza ýetmek we talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin taýýar önümleri döretmek üçin ýelimleýji çözgüt bermek.

  Serediň Wideo

  Hyzmatdaş

  3M
  Bostik
  ABB
  foxconn
  Tesla
  tesa