• Email: fanny.gbs@gbstape.com
 • Mümkinçilikler

  GBS MÜMKINÇILIKLERI

  Heselimleýji lenta pudagynda 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, GBS lentasy gaýtadan işlemek ukybyny we ýelim tehnologiýasyny ösdürmäge özümizi bagyş etdi.

  Mümkinçiligimizi ýokarlandyrmak üçin ýuwaş-ýuwaşdan süýşüriji maşyn, lazer kesiji maşyn, yza gaýtaryjy maşyn, örtük maşyny, tekiz düşek kesýän maşyn we ş.m. ýaly önümçilik enjamlaryna maýa goýduk.Dürli kesýän materiallara bolan islegiň artmagy bilen, GBS 16 stansiýaly Rotary öl kesýän maşyny hem hödürledi, şol bir wagtyň özünde dürli materiallary laminirläp we kesip biler.Çig malyň ýokary hilini üpjün etmek üçin GBS lentasy, şeýle hem ýokary temperaturaly silikon ýelimleýji lentalar we PE gorag filmleri üçin film üflemek enjamlary üçin örtük enjamlaryna maýa goýdy.

  Örtük

  GBS eýeçiligindäki örtük çyzgysy, ýokary temperatura kapton lentasy, ýokary temperaturaly PET lentasy ýaly silikon ýelimleýji lenta öndürmek üçin ulanylýar, ýelimleýji örtük çyzygy bilen, GBS esasy ýelim tehnologiýasyny dolandyrmaga we müşderiler üçin has takyk we laýyk ýelim çözgütlerini taýýarlamaga ukyply.

  LAMINATING

  GBS Lamination maşyn, iki ýa-da has köp materialy bir bitewi material döretmek üçin gatlaklara birleşdirmek prosesi.Geçiriji mis filmine köpük lentasy ýaly laminat edip biler, ýa-da goşa gapdal lentalara laminat goýberiji liner ýa-da film ýa-da kagyz we ş.m.

  GÖRNÜŞ / GÖRNÜŞ

  Yza gaýtaryjy maşyn, esasan, uly kagyz kagyzy, film, dokalmadyk lenta, alýumin folga lentasy, izolýasiýa lentasy ýa-da beýleki jambbo rulon materiallaryny dürli giňlikdäki kiçijik rulonlara açmak üçin ulanylýar.GBS-de dürli materiallar üçin Score, Shear ýa-da Razor süýşürmek usullaryny ulanýan dürli yza süýşüriji maşynlar bar.

  ÖLÜM

  GBS Lamination maşyn, iki ýa-da has köp materialy bir bitewi material döretmek üçin gatlaklara birleşdirmek prosesi.Geçiriji mis filmine köpük lentasy ýaly laminat edip biler, ýa-da goşa gapdal lentalara laminat goýberiji liner ýa-da film ýa-da kagyz we ş.m.

  Synag laboratoriýasy

  Müşderä durnukly hil we ýokary öndürijilikli önümler bilen üpjün etmek üçin GBS lentalary ýa-da filmleriň hilini dürli ölçeglerden barlamak üçin doly synag prosesine eýe.

  Çig mal alanymyzda, IQC bölümimiz bukjany, daşky görnüşini, inini, uzynlygyny barlamak ýaly ilkinji synagy gurar.